Nieuwsoverzicht

Nationaal

Jumping Mechelen Indoor Masters 2019

02 september 2019

Jumping Mechelen bestaat dit jaar 38 jaar en verwelkomt van donderdag 26 tot maandag 30 december 2019 nationale en internationale ruiters uit verschillende disciplines en van verscheidene niveaus.

Door het succes van de afgelopen jaren zijn we verheugd dat we ook dit jaar kunnen samenwerken met dezelfde organisaties voor de kwalificatiewedstrijden. We zijn hiermee alweer aan de 6e editie toe en streven er nog steeds naar zoveel mogelijk ruiters de kans te kunnen geven om deel te nemen aan dit fantastisch evenement tussen Kerst en Nieuw.
Over 5 verschillende indoor wedstrijden zullen zowel paarden al ponyruiters zich kunnen kwalificeren voor de JM-IM finales tijdens Jumping Mechelen. De JM-IM finales staan open voor VLP ruiters en LRV ruiters. De JM-IM finales staan open voor VLP ruiters en LRV ruiters. 

Kwalificatiewedstrijden
De verschillende kwalificaties vinden plaats op volgende wedstrijden:

Overzicht proeven, barema’s, licenties

Richtlijnen Parcoursbouwer: 2 fasen special = 1-6 met dubbel / 7-11 met dubbel.

Per wedstrijd is er een specifiek programma voorzien, meer details via:
Voor VLP-ruiters: www.equibel.be
Contact Eline Poppe
Tel. 09/274 10 50 – jumpingmechelen@vlp.be
Voor LRV-ruiters: www.equester.be
Contact Maude De Smedt
Tel. 016/47 99 60 – info@lrv.be

Inschrijvingsvoorwaarden kwalificatiewedstrijden:

 • Ruiters moeten lid zijn van de VLP/LEWB (minimum J02 (tot 1m)/J03) of de LRV. Indien dit nog niet het geval is dienen zij zich nog in orde te brengen voor 2019. Bij de LRV via een club: www.lrv.be, bij de VLP/LEWB dient een licentie aangevraagd te worden. De kostprijs van een licentie J03 is 80€ (basisbedrag). Informeer u vooraf naar de voorwaarden om een licentie te bekomen. Meer info via http://www.vlp.be/Lidmaatschap-Nieuws/competitieve-licenties/
 • Paarden en pony’s moeten geïmmatriculeerd zijn bij KBRSF of een combinatienummer hebben bij de LRV.
 • VLP ruiters dienen zich via VLP (www.equibel.be) in te schrijven, LRV ruiters dienen zich via LRV (www.equester.be) in te schrijven. Ruiters die bij beide Liga’s zijn aangesloten maken per kwalificatiewedstrijd een keuze via welke Liga ze inschrijven. Bij dubbele inschrijvingen worden de inschrijvingen bij één van de Liga’s onherroepelijk verwijderd.
 • Op alle kwalificatiewedstrijden zal elk paard/pony kunnen deelnemen aan één proef. Ruiters kunnen rijden met verschillende paarden of pony’s in verschillende proeven en met een maximum van drie paarden/pony’s per proef.
 • Indien er te veel inschrijvingen zijn op een kwalificatiewedstrijd heeft de organisatie in samenwerking met Jumping Mechelen/ VLP/LRV het recht om het aantal combinaties per proef te reduceren van 3 naar 2 combinaties per proef en dit in de drukste proef(ven); en indien nodig het wedstrijdprogramma aan te passen.
 • De inschrijvingen voor de eerste 3 wedstrijden zijn geopend vanaf 30 september. De inschrijvingen voor de laatste 3 wedstrijden zijn geopend vanaf 4 november.
 • Annulaties VLP-leden: annuleren kan via schriftelijke bevestiging tot sluitingsdatum van de betreffende wedstrijd (terugbetaling aan 95%). Bij laattijdige afmelding kan de inleg niet gerecupereerd worden.
 • Annulaties LRV-leden: kosteloos annuleren kan door uitschrijven via Equester tot aan de sluitingsdatum. Bij laattijdige afmelding kan de inleg niet gerecupereerd worden.

Klassement
Per kwalificatiewedstrijd krijgen de ruiters per proef rankingpunten toegekend als volgt:

Er zal per reeks een ranking opgemaakt worden met de behaalde punten per kwalificatiewedstrijd. Na afloop van elke kwalificatiewedstrijd zal de ranking aangepast worden op de websites van VLP, LRV en Jumping Mechelen.

Selectievoorwaarden finale
De 3 beste rankingpunten per combinatie doorheen alle kwalificatiewedstrijden zullen tellen voor de eindranking.
Op basis van de eindranking worden de selecties voor de finales tijdens Jumping Mechelen bepaald.

- De eerste 80 combinaties van de eindranking pony’s 80 cm gaan door naar de finale
- De eerste 70 combinaties van de eindranking pony’s 90 cm gaan door naar de finale
- De eerste 60 combinaties van de eindranking pony’s 1m gaan door naar de finale
- De eerste 30 combinaties van de eindranking pony’s 1m10 gaan door naar de finale
- De eerste 80 combinaties van de eindranking scholieren/junioren 1m gaan door naar de finale
- De eerste 60 combinaties van de eindranking scholieren/junioren 1m10 gaan door naar de finale
- De eerste 40 combinaties van de eindranking scholieren/junioren 1m20 gaan door naar de finale
- De eerste 80 combinaties van de eindranking senioren 1m gaan door naar de finale
- De eerste 80 combinaties van de eindranking senioren 1m10 gaan door naar de finale
- De eerste 60 combinaties van de eindranking senioren 1m20 gaan door naar de finale

 • VLP houdt de ranking bij met gekwalificeerde ruiters.
 • In de finale kan een ruiter maximaal 2 paarden per hoogte starten.
 • Indien een ruiter zich een tweede keer kwalificeert met eenzelfde paard op een andere hoogte, dient deze ruiter in de hoogste reeks waarvoor hij/zij zich kwalificeerde deel te nemen in de finale. De selectie in de laagste reeks voor deze combinatie vervalt. Uiteindelijk mag een paard/pony maar aan één finale deelnemen. Een ruiter kan wel aan meerdere finales deelnemen met een verschillend paard/pony.
 • De samenstelling van de finalisten valt onder de verantwoordelijkheid van VLP en LRV.
 • Jumping Mechelen kan bovenop de geselecteerde ruiters nog 5 Wild Cards per proef extra toekennen.

Inschrijvingsvoorwaarden finale

 • Gekwalificeerde ruiters dienen zich opnieuw online in te schrijven voor de finales (www.equibel.be(VLP)/www.equester.be(LRV)). De inschrijvingsprijzen zijn afhankelijk van de proeven en variëren tussen 15€ en 30€. De inschrijvingen sluiten op maandag 2 december.
 • Parkingvignetten voor de vrachtwagen moeten aangevraagd worden via www.jumping-mechelen.com vanaf donderdag 5 december tot vrijdag 13 december.
 • Indien er gekwalificeerde combinaties niet deelnemen aan de finale zullen zij vervangen worden door de volgende combinatie in de ranking tot uiterlijk maandag 16 december.
 • Annulaties voor de finale dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan de Liga. Geen annulatie en niet aanwezig = NO SHOW 60€ per combinatie. (VLP ruiters: jumpingmechelen@vlp.be/ LRV ruiters: info@lrv.be). Annulatie maar wel ophalen accreditatie = factuur prijs per ticket.
 • Voor de finale in Mechelen krijgt iedere deelnemer 3 bandjes. Indien hij/zij zich kwalificeerde voor meer dan één IM finale, krijgt de deelnemer 4 bandjes. Er worden geen extra inkombandjes gegeven. Overige inkomkaarten kunnen verkregen worden via www.teleticketservice.be. Alle info vindt u terug op onze website www.jumping-mechelen.com

Klik hier voor het gehele overzicht

Auteur: Manon Sterkmans
Bron: Landelijke Rijverenigingen vzw
Deel dit bericht: