Nieuwsoverzicht

Nationaal

LRV kiest voor haar leiding een duobaan, waarbij Maude De Smedt wordt aangesteld als de nieuwe Operationele Directeur van LRV vzw

22 december 2017

Foto Maude2 V2Maude De Smedt (35) wordt vanaf 1 maart 2018 Operationeel Directeur bij LRV. Zij is absoluut geen onbekende in het paardenmilieu en nog minder binnen het LRV-milieu, waar zij de laatste drie jaren als coördinator van het nationaal secretariaat aan de slag was. Maude is licentiate Handelswetenschappen met een specialisatie in Personeelsmanagement en behaalde bovendien in 2013 haar Trainer A-diploma in de discipline individuele dressuur.

In de middens van LRV, maakt Maude reeds geruime tijd deel uit van de LRV-familie. Zij is sinds 2007 aangesloten bij de Brabantse rijvereniging LRV Langdorp. Het is een eer voor LRV dat Maude verder kan groeien in haar professionele carrière binnen de LRV-structuur. Zij is op 1 maart 2009 in dienst gekomen bij LRV om er het PDPO-project te leiden, waarmee zij de Hagelandse ruiterroutes in kaart bracht. Zij nam vervolgens de taak van sporttechnisch secretariaatsmedewerker op zich, om tot slot in 2014 door te groeien naar de functie van secretariaatscoördinator.

“Ik ben ontzettend gelukkig dat het bestuur beslist heeft om de functie van directeur op te splitsen en er een duobaan van te maken. Het geeft de mogelijkheid om de directiefunctie haalbaar te maken in combinatie met een volwaardig privé-leven en het heeft een meerwaarde voor elke directeur dat deze een bijkomend klankbord heeft. Ik heb Maude doorheen de jaren zien groeien en evolueren tot een meer dan volwaardige rechterhand voor mij, waarbij ik ten allen tijde op haar heb kunnen rekenen. Ik ben er dus ook vast van overtuigd dat zij, samen met haar collega-directeur, zich meer dan 100% zal inzetten voor LRV en geef met een zeer gerust gevoel de fakkel door. Maude verdient het om meer verantwoordelijkheid te dragen, meer op het voorplan te komen,… en erkend te worden voor de meer dan waardevolle bijdrage die zij dag in dag uit levert. Ik ben er van overtuigd dat Maude LRV positief voorwaarts zal sturen.” Aldus Inge Vandael, uittredend directeur LRV vzw

“Als voorzitter kan ik enkel tevreden terug blikken op dit gehele proces. Van bij de start van de aanwervingsprocedure heb ik bij Maude de nadruk gelegd op haar engagement en het feit dat zij eveneens ook nog over een groeimarge beschikt. Onze visie over Maude is bevestigd in een objectief assessment, waarbij zij nogmaals haar sterktes heeft bevestigd. Ik heb eveneens het proces opgestart om het bestuur meer te laten besturen en het beleidsmatige meer ter harte te nemen, opdat we daar samen met de beide directeurs kunnen werken aan een sterke toekomst voor LRV. Met de keuze voor Maude is alvast de continuïteit gegarandeerd. Begin januari pikken we de draad verder op om op zoek te gaan naar de geschikte persoon om Maude aan te vullen als duo-directeur en vervolgens de taken en verantwoordelijkheden duidelijk af te lijnen. Ik wens Maude heel veel succes in haar nieuwe functie en ben er van overtuigd dat de keuze voor een duobaan een meerwaarde zal betekenen voor LRV.” Aldus Georges Van Keerberghen, voorzitter van LRV vzw

Deel dit bericht: