Nieuwsoverzicht

Nationaal

Herstructurering Paardensport in Vlaanderen

28 januari 2016

lrv-vlpOp 23 december 2015 heeft Vlaams Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,  Philippe Muyters bekend gemaakt dat het nieuwe ‘federatiedecreet’ goedgekeurd werd. Dit nieuwe decreet regelt de erkenning en de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties en gaat in voege op 1 januari 2017. In de toekomst zal er per sporttak slechts één Vlaamse unisportfederatie gesubsidieerd worden. Voor de paardensport betekent dat concreet dat de Vlaamse Liga Paardensport vzw (VLP) deze subsidies zal ontvangen en een totaalaanbod van A tot Z aanbieden: van breedtesport tot topsport, voor alle leeftijds- en doelgroepen.

Voor de recreatieve sportfederatie, in dit geval LRV, zijn er drie opties:

  • LRV kan samen gaan bij de unisportfederatie VLP. Deze optie wordt gestimuleerd door de Vlaamse regering, welke een financieel incentive voorziet bij een dergelijke fusie.
  • LRV kan samen gaan met andere sportfederaties en een multisportfederatie vormen met minstens 10.000 leden en vijf sporttakken met minstens 1.000 leden per sporttak, waarbij er recreatieve sportbeoefening georganiseerd wordt.
  • LRV kan afzonderlijk blijven werken zonder Vlaamse subsidies

Het nieuwe federatiedecreet heeft er toe geleid dat de besturen van zowel LRV als VLP elk afzonderlijk alle opties geanalyseerd hebben. Beide sportfederaties hebben zich akkoord verklaard om de gesprekken op te starten. Gisterenavond vond een eerste officieel gesprek plaats. Sport Vlaanderen (Bloso) zal de gesprekken begeleiden.

Deel dit bericht: