ZomerwerkingIn het ‘groene’ LRV-seizoen (van 1 mei tot en met de eerste zondag van oktober) organiseren de plaatselijke LRV-verenigingen een 90-tal pony- en ruitertornooien. De organisatie van deze zomertornooien gebeurt volgens een door de provinciale besturen bepaalde beurtrol zodat elke rijvereniging of ponyclub aan voldoende tornooien kan deelnemen.

Het gaat telkens om grote organisaties waarvoor heel wat vrijwilligers nodig zijn. Een tornooi kan niet plaatsvinden zonder de nodige juryleden. Binnen LRV geldt het unieke principe dat de LRV-leden ook een aantal maal per zomerseizoen opgeroepen worden om te jureren. Dit wordt het ‘wederkerigheidsprincipe’ genoemd.

Het specifieke aan deze ruitertornooien en wat LRV eveneens onderscheidt van andere ruitersportfederaties is het gegeven dat meerdere disciplines op één enkele wedstrijddag worden gereden. Het merendeel van de LRV-ruiters combineren op die manier een dressuur- en springproef op dezelfde dag én op dezelfde terreinen. Dit maakt uiteraard ook dat de terreinen voldoende ruimte moeten bieden om de talrijke combinaties te verwelkomen.