Provinciale (Pony-)raadDe provinciale (pony-)raad is samengesteld uit de voorzitters en de monitoren van elk gewest en de leden van het provinciaal bestuur. De provinciale (pony-)raad treedt adviserend op voor alle aangelegenheden die onder de bevoegdheid vallen van het Nationaal Bestuur.

De aangesloten leden worden gegroepeerd in plaatselijke ponyclubs, die per gewest worden samengebracht met aan het hoofd een gewestelijke ponyraad (GPR) en een gewestelijke ponycommissie (GPC). De gewesten zijn op hun beurt gegroepeerd per provincie met een provinciale ponyraad (PPR) en een provinciale ponycommissie (PPC). Tenslotte is er een nationale ponycommissie (NPC).