Pedagogische RecreatiecommissieOnder alle gediplomeerde recreatieleden, gidsen en meestertrekruiters worden maximum 10 leden voor de Pedagogische Commissie verkozen. Deze Commissie zetelt onder voorzitterschap van de hoogst gediplomeerde.

De Pedagogische Commissie staat in voor :

 • de vorming van het kaderpersoneel, de opstelling en uitreiking van de kader-brevetten, de opleidingsvoorwaarden en de vorming en bijscholing.
 • het opstellen van een gedragscode voor leden van  recreatieve verenigingen op vlak van:
  • Omgang met de paarden
  • Kledij
  • Omgang met en respect voor de natuur, de omgeving en de mederecreanten
  • Rijvaardigheid
 • Het advies naar de nationale recreatiecommissie toe, omtrent eventuele sancties tegenover leden.

Deze gedragscode wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de nationale recreatiecommissie.