Bij een recreatieve vereniging



Samen met de paarden/pony's er op uit in Vlaanderen, België of zelfs buiten onze landsgrenzen met vrienden en clubgenoten. Ontdek al onze recreatieve LRV-verenigingen. 


Recratieve LRV-verenigingen


Binnen de Landelijke Rijverenigingen vzw behartigt LRV Recreatie de recreatieve tak van het paardrijden. 

LRV Recreatie heeft als doel de recreatieve ruitersport in het algemeen, en het paardrijden en mennen in de vrije natuur in het bijzonder te bevorderen, dit met bijzondere aandacht voor de ruiter- en mennerkwaliteit, de ruiterdiscipline, de wellevendheid t.o.v. andere weggebruikers en mederecreanten en het respect voor de natuur. LRV Recreatie ijvert daarbij voor het vrijwaren en het tot stand brengen van de nodige ruiteraccommodaties zoals ruiterpaden, gastvrije haltes en dergelijke meer. LRV Recreatie handelt daarbij volgens en binnen de doelstellingen van de vzw LRV.

Aan het hoofd van een recreatieve vereniging staat een bestuur, bestaand uit minimum 3 en maximum 9 leden. Het bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter, secretaris en/of schatbewaarder, waarbij de taakverdeling gelijklopend is met deze van de plaatselijke LRV-rijverenigingen of ponyclubs.

De leden van de recreatieve vereniging komen in de Algemene Vergadering samen op plaats en tijdstip te bepalen door het bestuur. Ieder aanwezige heeft slechts één stem. Deze Algemene Vergadering komt minstens één maal per jaar samen om verslag te horen over de werking van de recreatieve vereniging en over de financiële toestand.

De recreatieve verenigingen hebben geen gewestelijke of provinciale vertegenwoordiging, maar worden nationaal gegroepeerd in een Nationale recreatiecommissie.