Bestuursorganen: Nationale RecreatiecommissieLRV Recreatie wordt beheerd door een nationale recreatiecommissie. De nationaal recreatiecommissie is samengesteld uit de voorzitter LRV, directeur LRV, één afgevaardigde van iedere recreatieve vereniging en de voorzitter van de Pedagogische Commissie. De recreatieve verenigingen worden nationaal gegroepeerd in de nationale recreatiecommissie, die op haar beurt vertegenwoordigd is in de Raad van Bestuur LRV, de Algemene Vergadering LRV en het Dagelijks Bestuur LRV. De nationale recreatiecommissie installeert een Pedagogische Commissie.

 De nationale recreatiecommissie is als volgt samengesteld:

  • De voorzitter LRV
  • De directeur LRV
  • Eén afgevaardigde van elke recreatieve vereniging met 10 leden of meer
  • De voorzitter van de pedagogische commissie

De nationale recreatievereniging kiest onder zijn leden afgevaardigden van de recreatieve verenigingen een voorzitter en ondervoorzitter. De nationale recreatievereniging duidt tevens onder zijn leden een afgevaardigde aan die samen met de voorzitter van de nationale recreatievereniging, de nationale recreatievereniging vertegenwoordigt in de Raad van Bestuur LRV, alsook vijf afgevaardigden, die de nationale recreatievereniging vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van de Landelijke Rijverenigingen vzw.

De nationale recreatievereniging heeft als opdracht het voorbereiden van beslissingen van de Raad van Bestuur LRV vzw, onder meer met betrekking tot:

  • De recreatieve werking VVR
  • Het aanpassen van het organiek reglement
  • Het coördineren van de kalenders voor activiteiten
  • Het aanpassen van recreatieve reglementen
  • Het verzorgen van de communicatie naar de leden
Olivier Teirlijnck Carl Van Herck
Voorzitter
LRV Recreatie
Ondervoorzitter
LRV Recreatie
olivierteirlijnck@gmail.com carl.vanherck@gmail.com
0479 36 93 55 0472 73 90 17