Afdrukken

Zomerwedstrijden

In het ‘groene’ LRV-seizoen (van 1 mei tot en met de eerste zondag van oktober) organiseren de plaatselijke LRV-verenigingen pony- en ruitertornooien.  De organisatie van deze zomertornooien gebeurt volgens een door de provinciale besturen georganiseerde beurtrol zodat elke vereniging of ponyclub aan voldoende  tornooien kan deelnemen.  Het gaat telkens om grote organisaties waarvoor heel wat vrijwilligers nodig zijn. Een tornooi kan niet plaatsvinden zonder de nodige juryleden. Binnen LRV geldt het unieke principe dat de LRV-leden ook een aantal maal per zomerseizoen opgeroepen worden om te jureren. Dit wordt het ‘wederkerigheidsprincipe’ genoemd.

standaardenRuitertornooien

Op een ruitertornooi wordt groepsdressuur (achttal of viertal) verreden en staan er spring- en individuele dressuurwedstrijden op het programma. Op een aantal tornooien wordt er ook gemend, staat er G-paardrijden op het programma of zijn er wedstrijden voor ‘tuigpaarden’.

Ponytornooien

Op een ponytornooi wordt er net zoals op een ruitertornooi groepsdressuur (achttal of viertal) verreden en staan er spring en dressuurwedstrijden op het programma. Maar er is ook Kür op Muziek voor viertallen en er zijn ook ponyspelen waaronder het ‘stoelrijden’ voor de allerkleinsten.

Provinciale en nationale tornooien

De beste combinaties in de verschillende disciplines verdienen selectiepunten en kunnen zich selecteren voor de kampioenschappen. Wie op het provinciaal kampioenschap sterk presteert verdient een selectie voor de nationale kampioenschappen. Het nationaal ponytornooi vindt traditioneel plaats op de laatste zondag van september. Het nationaal ruitertornooi vindt al even traditioneel plaats op de eerste zondag van oktober en wordt elk jaar d.m.v. een beurtrol door een andere LRV-provincie georganiseerd.

Tussenwedstrijden

In een aantal LRV-provincies vinden er in het tussenseizoen (na de nationale indoor-wedstrijd en het eerste LRV-tornooi) zogenaamde ‘tussenwedstrijden’ plaats. Het gaat om wedstrijden die zich vaak beperken tot ofwel jumping of individuele dressuur en die qua deelnemersaantallen beperkter zijn in omvang dan een regulier LRV-tornooi.