Afdrukken

Ethisch Verantwoord Sporten

Als recreatieve sportfederatie draagt LRV de extra-sportieve waarden hoog in het vaandel. Dit vertaalt zich vandaag reeds in onze groepswerking, waarbij de familie en vriendschap centraal staan binnen onze organisatie.

In ons beleidsplan 2013 - 2016 hebben we volgende doelstellingen bepaald :

 • Doelstelling 1 :
  Ouders en begeleiders van de jonge ruiters ondersteunen in de begeleiding van hun kinderen/jeugdleden, door hen meer inzicht te geven in alle aspecten van het paardrijden en het jureren. Hierdoor willen we ervoor zorgen dat ouders en begeleiders respectvol zijn tegenover de ruiters, de paarden, de commandanten, de juryleden, …
 • Doelstelling 2 :
  Clubs stimuleren om naast de reguliere trainingen activiteiten te organiseren waarbij andere waarden aan bod komen : solidariteit, samenhorigheid, vriendschap en plezier.

We hebben dan ook beslist om in 2013 het Ethisch Verantwoord Sporten extra in the picture te plaatsen, aangezien respect voor elkaar duidelijk terug te vinden moet zijn in alle geledingen van het paardrijden.

LRV lanceert : (P)AARDIG SPORTEN MET MAGDA & DANNY

Magda en Danny ondersteunen mee de campagne 

Magda is een flamboyante dame, ze heeft een stevig karakter, soms een tikje naïef.

magda

Danny is een hedendaagse vrolijke  commandant die de regels kent en deze dan ook altijd toepast. Een correct iemand, beetje ‘Pietje Precies’, maar die ook vrolijk uit de hoek kan komen.

danny

(P)aardig Sporten - Thema 2013 : RESPECT 
Concreet gaan we werken rond 4 thema’s :

 1. Voor de ruiter is dat in de eerste plaats zijn paard of pony. Het paard doet alles voor de ruiter. Wederzijds respect en vertrouwen is de basis voor al wat volgt in de sport.
 2. Respect van de ouders voor de kinderen/jongeren. Het is vrijetijdsbesteding en het moet plezierig blijven voor de jonge ruiters. Sommige ouders willen hun eigen ambities door hun kinderen uitgevoerd zien, waardoor de druk te hoog wordt en het plezier al vlug wegebt.
 3. Ook aan de trainers willen vragen om alle ruiters respect bij te brengen en zelf op een aangepaste en rustige manier met alle betrokkenen om te gaan. 
 4. Maar verder ook respect tegenover de jury. In onze LRV-werking zijn dat allemaal onbezoldigde mensen die dat vrijwillig doen. Dit verdient nog extra respect.
gelukkig poster02 OUDERS vraagteken vraagteken
Respect voor 
je paard of pony

Respect van
de ouders

Respect van
de trainers

Respect voor
de jury

Filmfestival : Onderneem zelf actie binnen je vereniging en stuur ons een ludiek filmpje toe !

Klik hier voor een link naar de filmpjes die we al binnenkregen

Om ook onze leden aan te zetten, hebben wij een ludieke actie op de been gebracht ter sensiibilisering van onze verenigingen en hun leden.
Wij dagen namelijk alle ponyclubs en rijverenigingen uit om een filmpje op te nemen in het kader van één of meerdere thema’s
Ideaal voor ponykampen, actiedagen, clubavonden, clubbladjes, kwissen, spelnamiddagen, …
Wij gaven alvast de voorzet met enkele ludieke voorbeeldfilmpjes

De apotheose op onze Nationale tornooien :  

 • er wordt een winnaar onder de ponyclubs en een winnaar onder de rijverenigingen gekozen
 • de winnende ponyclub wordt bekend gemaakt en ontvangen hun prijs op het Nationaal Ponytornooi (29.09.2013 te Herenthout)
 • de winnende rijvereniging wordt bekend gemaakt en ontvangen hun prijs op het Nationaal Ruitertornooi (06.10.2013 te Anzegem)

Met alle aanwezigen op de nationale tornooien plannen we een grootscheepse actie, waardoor iedere aanwezige zijn intentieverklaring en medewerking voor het Ethisch Verantwoord Sporten zal kenbaar kunnen maken.

Als uw vereniging uw actie(s) aan ons kenbaar maakt via een aankondiging, verslag, flyers, tekeningen, droedels, …. dan krijgen jullie een pakket met gadgets voor alle leden van de club. Alle acties zullen ook via onze website kenbaar gemaakt worden aan de andere clubs. 

 Rebus 1 - Rebus 2  - Rebus 3Woordpuzzel