Afdrukken

Kaderopleiding via de Vlaamse Trainersschool

De Vlaamse Trainersschool (VTS) is het decretaal erkende opleidingsorgaan in de sport (trainers, begeleiders, clubbestuurders, sportfunctionarissen, redders,...).

structuur kaderopleiding

 (bron afbeelding: www.vlp.be

  1. kaderopleiding paardrijden zoals we deze momenteel binnen de klassieke disciplines kennen, namelijk respectievelijk Initiator Paardrijden, Trainer B en tenslotte Trainer A, is naar analogie met heel wat andere sporttakken is er ook voor paardrijden tussen het niveau Initiator en het niveau Trainer B de opleiding ‘Instructeur B’ toegevoegd worden.
Een aantal jaar geleden werd de opleiding Aspirant-Initiator toegevoegd. Deze opleiding (16u) is een soort voorbereiding op de cursus Initiator maar geen voorwaarde om met de Initiatoropleiding te mogen starten. Het is een cursus zonder examens.
 
De structuur binnen elk niveau:
Vanaf de opleiding Initiator tot en met het niveau Trainer A bestaan de stramienen uit 4 modules.
 
  • De 1e module is een algemene module, in principe dezelfde voor alle sporttakken en gericht op de mens.
  • De 2e module is een sportspecifieke disciplineoverschrijdende module. Hier komen vakken aan bod die specifiek zijn voor de paardensport maar voor alle disciplines (springen, dressuur en eventing) van toepassing zijn.
  • De 3e module is de didactisch-methodische module en betreft het lesgeven/instructie geven/trainen. Deze module is disciplinespecifiek, dus ze verschilt van discipline tot discipline.
  • De 4e module is de stagemodule.
 Voor alle stramienen:  www.bloso.be - Vlaamse Trainersschool.
 
Rijvaardigheid
Vanaf het niveau Instructeur B dien je je rijvaardigheid te bewijzen. Men gaat er immers vanuit dat je een sport zelf voldoende onder de knie moet hebben vooraleer je ze aan andere liefhebbers kan aanleren. Hiervoor kan je ofwel de betreffende rijvaardigheidsproef afleggen op één van de door VLP of LRV georganiseerde rijvaardigheidsproeven, of je kan je rijvaardigheid bewijzen aan de hand van wedstrijdprestaties van een niveau hoger dan gevraagd wordt in de rijvaardigheidsproeven.
Voor het niveau Initiator dien je in het bezit te zijn van het volledige B-brevet.
Er bestaat een tabel met voorwaarden tot vrijstelling rijvaardigheid.
 
Voor de tabel met vrijstellingen rijvaardigheid: klik hier - Data van rijvaardigheidsproeven 
 
Vrijstellingen dienen aangevraagd te worden via de Vlaamse Trainersschool. Een brief met je aanvraag aangevuld met officiële wedstrijdresultaten dienen bezorgd te worden bij de denkcelsecretaris Sofie Journée via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of 02/2094753.
 
Opmerking: er staat geen leeftijdsvoorwaarde op rijvaardigheid. Je kan deze afleggen wanneer je er klaar voor bent, ongeacht je leeftijd. 

De opleiding
Je kan inschrijven voor een bepaalde opleiding wanneer je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Dit wil zeggen: voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde + geslaagd zijn voor de betreffende rijvaardigheidsproef. Stappen overslaan is geen optie. Alle niveaus moeten doorlopen worden. Wedstrijdprestaties op hoog niveau garanderen niet altijd kwaliteiten als lesgever of trainer. Iedereen moet dus instappen op niveau Initiator.
 
Wie bepaalde vakken reeds in een schoolopleiding kreeg kan hiervoor wel vrijstelling krijgen. Denk bijvoorbeeld aan medisch geschoolden voor EHBO, of Bachelors/Masters LO voor de vakken in module 1. Bewijsmateriaal en aanvraag bezorgen aan de denkcelsecretaris (zie hoger) is de boodschap.

De volgende stap is het volgen van de cursus. Jaarlijks worden er door de Vlaamse Trainersschool een aantal cursussen Initiator paardrijden georganiseerd, verspreid over gans Vlaanderen. De cursus initiator wordt in één geheel gegeven, niet per module en met één examen en een herexamen.
 
Voor Instructeur B zal jaarlijks een cursus worden voorzien. Voor paardrijden is het zo dat het algemeen gedeelte niet enkel over de mens gaat, maar de hippische vertaling wordt parallel gegeven. Daarom is het zo dat module 1 en module 2 samen en door elkaar worden gegeven. Module 3 is dan weer specifiek voor elke discipline en wordt apart georganiseerd. Het is ook zo dat je geslaagd moet zijn voor module 1 én 2 om module 3 te kunnen starten.
 
Trainer B: wordt op dezelfde manier georganiseerd als Instructeur B: module 1 en 2 samen en module 3 apart, per discipline.
Voor alle duidelijkheid: wie Trainer B wil worden moet eerst Instructeur B behaald hebben.
Voor het niveau Trainer A worden alle modules apart georganiseerd en ze dienen gevolgd te worden in volgende volgorde: module 1 (algemeen deel, niet hippisch!), module 2 specifiek deel en vervolgens module 3 . Op niveau Trainer A is het toegelaten om je module 1 (niet M2 of M3) te volgen voor je je rijvaardigheid hebt behaald. Dit mag niet voor alle lagere niveaus.
Trainer B en A kunnen niet jaarlijks worden georganiseerd maar worden ingepland naargelang het aantal mogelijke kandidaten.
 
De discipline eventing kan gekozen worden vanaf het niveau Trainer B. Hou er wel rekening mee dat wie voor Trainer B eventing kiest eerst geslaagd moet zijn voor Instructeur B dressuur én springen.
 
Hoe schrijf je in?
Inschrijven kan via www.bloso.be, doorklikken naar ‘Vlaamse Trainersschool’ en je keuze maken uit het opleidingsaanbod. Opgelet. Je kan niet inschrijven zonder je rijvaardigheid te hebben behaald. Indien je problemen ondervindt bij de inschrijving kan je opnieuw terecht via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  voor hulp.
 
Kik hier voor de verschillende opleidingsmogelijkheden via Vlaamse Trainersschool