Afdrukken

Cursus ideale pony-ouder

Cursus voor ponyouders en al wie betrokken is met de ponywerking en alle geïnteresseerden.

Basisinformatie voor al wie betrokken is met de ponywerking (basisreglementen, hoe
wordt een dressuurproef gereden en hoe bekijkt de jury het?, basistheorie springen, afstanden,...)

Basiscursus Jureren voor ponyouders

De basiscursus bestaat uit 3 modules te verdelen over 3 avonden/zaterdagen: 

Module 1 : basisprincipes /de pony / de ruiter / de gangen / figuren
Illustratie met foto's / video fragmenten

Module 2 : uitdieping van een aantal begrippen ( aanleuning, impuls,… )
Beoordeling en bespreking onderdelen van een proef met videofragmenten

Module 3 : de reglementen en aandachtspunten voor het jureren
Beoordelen en interactieve bespreking van “Life” gereden dressuurproeven