Afdrukken

Verzekeringen

Verzekeringen voor verzekeraars een weet, voor ons vaak een vraag!

Als erkende sportfederatie is LRV verplicht de polissen af te sluiten, welke door de wetgever worden opgelegd.  Anderzijds komen er in onze ruiterij risico's voor, waarvan LRV het nodig acht dat ze door een verzekeringspolis op nationaal vlak gedekt worden.

LRV wenst u er op te wijzen dat onze polis zeer uitgebreid is en dat het onmogelijk is om alle facetten uit te werken, maar een zo duidelijk mogelijk overzicht wordt hierbij weergegeven. Hou er ook rekening mee dat binnen deze verzekeringen ook franchises gelden.

Mocht u nog specifieke vragen hebben, leg ze dan zeker voor aan het nationaal LRV-secretariaat.  

  1. DE GLOBALE POLIS  (28./921.000)

In deze polis zijn de waarborgen opgenomen, welke aan LRV worden opgelegd door het decreet dat alle landelijke georganiseerde sportbonden ertoe verplicht een globale verzekering af te sluiten ter bescherming van hun leden, en dit met het oog op hun subsidiëring.

Let op, deze polis is aanvullend op alle  andere polissen, welke mogelijk van toepassing zijn (familiale, hospitalisatie-, arbeidsongevallen...)

Volgende waarborgen zijn voorzien:

Er is er geen automatische verzekering voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de lichamelijke ongevallen buiten LRV-verband, daarom is er de mogelijkheid geboden om hiervoor een uitbreiding te nemen naar de privé-sfeer. Ook schade aan de dieren (paarden/pony's) is niet opgenomen in de polis. 

2. PAARDRIJDEN IN PRIVÉ-VERBAND

Sinds enkele jaren wordt ook de mogelijkheid geboden om voor het paardrijden in privé-verband (buiten de vereniging) een uitbreiding op deze verzekering (volgens dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven) te nemen. Deze uitbreiding kost 6 EUR en moet door de secretaris aangevinkt worden in www.equester.be. Deze uitbreiding kan voor alle leden (ook niet-wedstrijdruiters).

Volgende activiteiten blijven evenwel uitgesloten:

  • Activiteiten ingericht door een manège: bvb. Paardrijlessen door een manège
  • Deelname aan officieel georganiseerde wedstrijden
  • Uitbraak van een paard
  • Bezoldigde activiteiten

Deze verzekering komt tussen na uitputting van elke andere verzekering die aansprakelijkheid dekt.

3. POLIS 'ONBEZOLDIGDE HELPERS NIET-LEDEN'

Deze polis biedt de mogelijkheid de personen te verzekeren n.a.v. een concrete organisatie (tornooi, veelzijdigheidswedstrijd, kamp), welke geen lid zijn van LRV, zowel in burgerrechtelijke aansprakelijkheid als in geneeskosten. De polis 'onbezoldigde helpers niet-leden' is automatisch van toepassing, de onkosten worden door LRV gedragen.

Het is echter wel noodzakelijk om bij elke inrichting van de vereniging (tornooi, indoor, eetdag, … ) het invulformulier LRV-polis onbezoldigde helpers ingevuld aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  te bezorgen. Ook moet er een ledenlijst, met naam en geboortedatum van de
vrijwilligers, voorhanden zijn op de dag van de inrichting. 

5. POLIS 'ALLE RISICO'S'

Materiaal dat gebruikt wordt bij een organisatie kan U eveneens verzekeren. Deze polis dient per activiteit uitdrukkelijk onderschreven te worden:

6. WAT BIJ EEN ONGEVAL

Indien er in uw vereniging een schadegeval is, waarbij één van deze polissen van toepassing zou zijn, maak gebruik van de aangifteformulieren welke bij de administratiebundel werden gevoegd (op eenvoudige aanvraag kan men steeds bijkomende formulieren verkrijgen)

Belangrijk bij het invullen van het formulier : "schadeaangifte burgerrechtelijke aansprakelijkheid - lichamelijke ongevallen": dit formulier volledig invullen. Indien het een ongeval met lichamelijke verwondingen betreft, blz 3 laten invullen door de behandelende geneesheer of een attest bijvoegen vanwege de dokter.

Het aangifteformulier steeds doorsturen naar LRV, Waversebaan 99, 3050 Oud Heverlee.