Afdrukken

Recreatieve werking

uistap zee

Sinds 1 april 2005 is de Vlaamse Vereniging voor Ruitertoerisme, kortweg VVR, gefusioneerd met LRV (Landelijke Rijverenigingen), opdat naast het sportieve ook het recreatieve luik vertegenwoordigd is binnen onze werking.

Al meer dan dertig jaar is de hoofdactiviteit van VVR het promoten van paardrijden en mennen in de vrije natuur. Op de voor ruiters en menners georganiseerde wandelingen in België en buurlanden, ontmoeten paardenliefhebbers vanuit alle streken elkaar en trekken er samen op uit. Zo valt er altijd wel ergens iets te beleven, gaande van dagwandelingen in eigen streek tot meerdaagse tochten. Heel wat wandelingen worden begeleid door gebrevetteerde VVR-gidsen. Alle rijstijlen zijn toegelaten, mits deze met respect voor het paard worden uitgeoefend.

Leden met wedstrijdambities, kunnen verder hun gading vinden in verschillende disciplines binnen de LRV-rijverenigingen en –ponyclubs.

 affiche Trek 2013VVR Trek

Eenmaal per jaar komen alle trekruiters en recreatieve menners te paard of met de koets vanuit het hele land samen. Vervolgens trekken ze naar een verzamelpunt waar ze gedurende drie dagen kamperen, verbroederen en wandeltochten maken te paard of met de koets. Deze Trek wordt afwisselend georganiseerd door Vlaanderen en Wallonië en vindt steeds plaats tijdens het weekend van 15 augustus.

VVR Clubs

Paardenliefhebbers met gezamenlijke specifieke interesses, bijvoorbeeld mennen, trektochten voor de jeugd, wandelingen met paard en hond, enz. kunnen aansluiten bij een VVR-club. Deze clubs zijn gesitueerd over heel Vlaanderen.

VVR Magazine, hét magazine voor de recreatieve paardenliefhebber

Het VVR-magazine, een heus ledentijdschrift in kleurendruk verschijnt 4x per jaar (januari, april, juli en oktober) en bevat naast de goedgevulde VVR activiteitenkalender ook nuttige adressen voor recreatieruiters en –menners. Naast de reisverslagen zijn er ook heel wat interessante algemene artikels met tips voor de recreatieve paardenliefhebber.

Paard en kaart

Op het permanent bereikbare LRV-secretariaat kan men informatie opvragen over de provinciale ruiterroutes. Deze kan je ofwel downloaden, ofwel via de LRV-webwinkel bestellen en dan worden ze per post opgestuurd.

Hierbij geven wij u graag mee dat LRV zowel op gemeentelijk, provinciaal als op nationaal vlak blijft ijveren en werken aan de vrijwaring van onverharde wegen en aan de aanleg van specifieke routes voor ruiter en menner.

Cursusaanbod

Tijdens de afgelopen vijf jaar verrichtte de Pedagogische Commissie van de VVR pionierswerk op vlak van opleiding van begeleiders voor groepen ruiters. Zo kan men momenteel al een opleiding volgen voor ‘VVR-begeleider’ en de vervolgcursus voor ‘VVR-gids’. Dit cursusaanbod wordt constant vervolledigd en uitgebreid.