Afdrukken

Landelijke Gilden

Landelijke GildenVoor LRV-Wedstrijdruiters is in het lidgeld het lidmaatschap voor de Landelijke Gilden inbegrepen.

Alleen wedstrijdruiters, die land- of tuinbouwer zijn, betalen altijd aan de Landelijke Gilden hun volledig beroepslidmaatschap. In ruil daarvoor ontvangen zij hun lidkaart Landelijke Gilden. Op vertoon van die lidkaart LG, betalen zij bij LRV nog een bijdrage van 34 euro (op deze manier genieten zij van een korting van 20 euro bij LRV). Na de verwerking van de ledenlijst LRV worden zowel de mannelijke als de vrouwelijke wedstrijdruiters, ouder dan 25 jaar, opgenomen op de ledenlijst van de Landelijke Gilden. Na deze verwerking worden de lidkaarten Landelijke Gilden van deze wedstrijdruiters opgestuurd naar hun thuisadres.

Bij LRV is er enerzijds het lidmaatschap als ‘Wandelruiter’ en anderzijds als ‘Wedstrijdruiter’.
Voor Wandelruiters is géén lidmaatschap Landelijke Gilden inbegrepen. Wandelruiters (man of vrouw) die ook lid willen zijn van de Landelijke Gilden, dienen dus zelf aan te sluiten bij een lokale Landelijke Gilde en betalen daar dan ook de gepaste ledenbijdrage. Zij ontvangen vervolgens hun lidkaart Landelijke Gilden.